Privacy en beveiliging

PRIVACY – EN COOKIEVERKLARING

Xaraa Cosmetics acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die daarvoor worden gestelt.

Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren. Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening;
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij je voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Recht van inzage en correctie. Wij respecteren je recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

 • Je kunt ons je persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling op de website, via e-mail of in een telefoongesprek;
 • Je kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt bijvoorbeeld je IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle websites op het internet;
 • Andere bezoekers van onze website kunnen je persoonsgegevens invoeren, bijvoorbeeld om een product per e-mail aan jou te laten zien.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van je bestelling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren;
 • Statistische doeleinden, om zo onze website en ons marketingbeleid te optimaliseren;
 • Om u na jouw toestemming, gerichte aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;

VERSTREKKING AAN DERDEN

Xaraa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om je bestelling af te handelen en om de website correct en veilig te laten werken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Xaraa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als JE er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xaraa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Xaraa Cosmetics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xaraa Cosmetics) tussen zit.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Xaraa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@xaraa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Xaraa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING

Xaraa Cosmetics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Xaraa Cosmetics neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden back-ups van onze gegevens bij op een veilige locatie en wij spannen ons in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is.

In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen jouw en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven. Je kunt dit herkennen aan het slotje in de URL-balk, en aan https:// (in plaats van http://) voor de website.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Xaraa Cosmetics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter zijn er wettelijke verplichtingen waardoor wij genoodzaakt zijn om jouw gegevens te blijven bewaren nadat onze producten en/of diensten zijn geleverd. Hiervoor hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 10 jaar.

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Onderstaande toepassingen, uitgegeven door derde partijen, plaatsen cookies. Wij hebben geen invloed op welke gegevens door deze derde partijen worden verzameld, en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. De cookies kunnen bijvoorbeeld je IP-adres, informatie over je browser of door jou bekeken pagina’s verzamelen.

Hieronder een overzicht van de cookies die wij op deze site gebruiken. Per cookie kun je zien waar deze voor dient en welke informatie-soort opgeslagen wordt.

Cookie NameCookie CategoryDescriptionDuration
wordpress_2WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_logged_in_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_cookie2WordPress test cookiesession
wp-settings-1Wordpress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
wp-settings-time-2Wordpress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
PHPSESSID1To identify your unique session on the websitesession
SESS1To ensure that you are recognised when you move from page to page within the site and that any information you have entered is remembered.session

GEBRUIK VAN PERMANENTE COOKIES
Met behulp van permanente cookies kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je browser afsluit.

RECHT OP INZAGE OF CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS
Je hebt ten alle tijden het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan deze pagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, die je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS

Xaraa Cosmetics B.V.
Wijkermeerweg 23a
1948 NT Beverwijk
klantenservice@xaraa.nl
+31 (0)251 – 262 088

KvK-nummer: 67369421
Btw-nummer: NL856952564B01