Disclaimer

DISCLAIMER – XARAA.NL

De informatie op deze website wordt door Xaraa Cosmetics met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de deze website aangeboden informatie. Xaraa Cosmetics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

De internetsite van Xaraa Cosmetics kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites bevatten welke niet door Xaraa Cosmetics worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Xaraa Cosmetics. Xaraa Cosmetics geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Xaraa Cosmetics garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de vormgeving van deze website rusten bij Xaraa Cosmetics en/of licentiegevers. De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xaraa Cosmetics niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Xaraa Cosmetics slecht verdraagt met de naam en reputatie van Xaraa Cosmetics, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.